polen_artikelOd kilkunastu lat trwa emigracja zarobkowa setek tysięcy Polaków, którzy nie zawsze znają swoje prawa i potrafią z nich korzystać. Choć tak wielu jeździ do Holandii „za chlebem” , to tylko niektórzy z nich po utracie pracy składają wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka.

Po pierwsze nieznajomość swoich praw w Holandii. Większość pracujących w Królestwie Niderlandów nie wie, że nabywa takie same uprawnienia do świadczeń socjalnych, jak i rodzinnych. Często się zdarza, że nie posiadając zameldowania na terenie Holandii, pracujący tu Polacy myślą, że nie mają żadnych praw. Wracają do Polski. A to wielki błąd. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówi, że państwo, w którym jako ostatnim była wykonywana praca ustala wysokość i prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Po drugie bariera językowa. Zdarzają się osoby, które pracując w Holandii kilka lat, nie znają na tyle dobrze języka holenderskiego, by poradzić sobie z wypełnianiem jakichkolwiek dokumentów urzędowych. Ta bariera jest oczywiście do pokonania.. Popros nas o pomoc, a my chetnie poprowadzimy Twoja sprawe.

OD CZEGO ZACZĄĆ, GDY ZOSTANIESZ POZBAWIONY PRACY?

Sprawdź czy spełniasz podstawowe warunki, by starać się o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii. Oto one:

w okresie 36 tygodni należy przepracować 26 tygodni,
zostałeś pozbawiony pracy bez swojej winy (zwolnienie pracodawcy, zakończenie kontraktu),
nie masz żadnej innej płatnej posady.

Jeśli spełniasz powyższe wymogi zasiłek dla bezrobotnych w Holandii może być przyznany minimum na 3 miesiące, a maksymalnie na 38 miesięcy.

OD CZEGO ZALEŻY DŁUGOŚĆ ZASIŁKU?

Okres 3 miesięczny pobierania zasiłku jest zasiłkiem podstawowym i należy się każdemu, kto w ostatnich 36 tygodniach przepracował 26 tygodni. Zasiłek ten może być przedłużony o kolejne miesiące, jeśli w ostatnich 5 latach przepracowałeś minimum 4 lata. Wtedy długość zasiłku oblicza się w następujący sposób: od Twojego wieku należy odjąć 18 i różnica daje nam ilość miesięcy o jakie można przedłużyć zasiłek dla bezrobotnych, ale nie więcej niż 36 miesięcy.

Przykład 1:

Masz 28 lat. Przepracowałeś 4,5 roku przez ostatnich 5 lat.
Długość zasiłku = 28 – 18 + podstawowy zasiłek = 10 miesięcy + podstawowy zasiłek
Czyli masz prawo do wypłaty zasiłku przez 13 miesięcy

.

Przykład 2

Masz 45 lat. Przepracowałeś 3 lata i 8 miesięcy w Holandii.
Masz prawo do 3 miesięcznego zasiłku dla bezrobotnych (przepracowałeś mniej niż 4 lata).

ILE ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH MOŻESZ DOSTAĆ?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od Twoich średnich zarobków. Przez pierwsze dwa miesiące możesz otrzymać 75% średniego wynagrodzenia, a za następne miesiące 70%. Zasiłek nie może być jednak wyższy niż 2750 euro brutto na miesiąc.

JAKI JEST TERMIN NA SKLADANIE WNIOSKU?

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych należy złożyć w ciągu dwóch dni. Jeśli się tego nie zrobiło, nie znaczy to, że prawo do zasiłku zostało cofnięte. Urząd Pracy (UWV) zapyta, jaki jest tego powód. Jeśli tłumaczenia będą dla urzędu niewystarczające, może on ukarać taką osobę lub upomnieć.

WAŻNE: Urząd Pracy (UWV) rozpatruje wniosek od dnia jego złożenia i sprawdza czy w okresie 36 tygodni od dnia złożenia dokumentów przepracowano 26 tygodni. Oznacza to, że osoba pracująca pół roku nieprzerwanie na terenie Holandii, musi do 3 miesięcy złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

Często zdarza się, że pomimo złożenia wniosku w UWV, urzędnik wydaje decyzję negatywną. Przyczyny są różne: pierwszą z nich jest brak odpowiedzi wnioskującego na korespondencję z UWV, drugą przyczyną może być wyjazd do Polski osoby, która stara się o zasiłek. Urząd Pracy (UWV) przyzna zasiłek tylko wtedy, jeśli starająca się o niego osoba przebywa na terenie Holandii do czasu wydania decyzji (nie musi być zameldowana). Po otrzymaniu pozytywnej decyzji istnieje możliwość, by poprosić holenderski Urząd Pracy o zgodę na wyjazd do Polski w celu szukania pracy. Rozpoczynamy procedurę transferu zasiłku. Jest on wtedy wypłacany w Polsce, lecz w wysokości takiej, jakby bezrobotny pobierał go w Holandii. Przepisy stanowią, iż możliwy jest dwukrotny transfer zasiłku na dwa okresy 3-miesięczne. Jeśli uzyskasz taką zgodę musisz pamiętać, by do 7 dni zarejestrować się w swoim Urzędzie Pracy w Polsce jako poszukujący pracy.

CO WTEDY, GDY JUŻ WRÓCIŁEM DO POLSKI?

Czy mam jeszcze szansę na zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiedź brzmi: tak. Są wtedy dwie możliwości:

można wrócić na teren Holandii i tam złożyć wniosek lub

złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, ale wtedy należy pamiętać, że ewentualne prawo do zasiłku dla bezrobotnych będzie rozpatrywane według polskich przepisów. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ma każda osoba, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy i nie ma dla niej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Następnym warunkiem jest przepracowanie przez osobę bezrobotną w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni. Wysokość takiego zasiłku w Polsce to kwota tylko 717 zł brutto

Straciles prace w holandii upomnij sie o zasilek dla bezrobotnych nie musisz miec zameldowania!!!