artikel_pools_zorgtoeslag

Co to jest Zorgtoeslag?

Dlatego iż nastąpiły zmiany w prawie holenderskim, od 1 Stycznia 2006 roku każda osoba pracująca na terenie Holandii zobowiązana jest wykupić pakiet ubezpieczenia zdrowotnego. Pakiet ten obejmuje podstawowy zakres usług medycznych i najczęściej wykupuje go twój pracodawca. Koszt takiego ubezpieczenia wynosi nawet do 150 EURO na miesiąc.

Aby zrekompensowania części ponoszonych na tel cel kosztów, możesz ubiegać się jednak o miesięczny dodatek/dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii, czyli właśnie tzw. Zorgtoeslag.

Dodatek do ubezpieczenia jest bardzo często mylony ze zwrotem niewykorzystanego ubezpieczenia zdrowotnego z Holandii, które można było uzyskać do roku 2006.

Ile wynosi dodatek/dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii?

Wielkość Zorgtoeslag uzależnione jest od osiąganego przez ciebie dochodu brutto oraz tego czy w danym roku miałeś współmałżonka lub partnera podatkowego.

Za rok 2013, maksymalna kwota dodatku/dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii wynosi:

88 EURO / miesiąc.

Osoby które mogą uzyskać ten dodatek to takie, których całkowity dochód brutto uzyskany w Holandii i pozostałych krajach, w roku 2013, nie przekroczy kwoty 19094 EURO. Jeśli w roku 2013 twój dochód brutto przekroczy 19094 EURO, wysokość przysługującej ci miesięcznej kwoty dodatku/dofinansowania Zorgtoeslag będzie proporcjonalnie zmniejszona.

Za rok 2014, maksymalna kwota dodatku/dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii wynosi:

72 EURO / miesiąc.

Mogą ją uzyskać te osoby, których całkowity dochód brutto uzyskany w Holandii i pozostałych krajach, w roku 2014, nie przekroczy kwoty 19269 EURO. Jeśli w roku 2014 twój dochód brutto przekroczy 19269 EURO, wysokość przysługującej ci miesięcznej kwoty dodatku/dofinansowania Zorgtoeslag będzie proporcjonalnie zmniejszona.

Aby otrzymać dodatek Zorgtoeslag dla współmałżonka lub partnera podatkowego musi on mieć również opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w Holandii. W przypadku małżeństw i partnerów podatkowych wypłacana jest tylko jedna wspólna kwota dofinansowanie dla obojga małżonków/partnerów.

Zorgtoeslag może być wypłacany na dwa sposoby:

zaliczkowo w trakcie trwania danego roku, w miesięcznych ratach wypłacanych około 20 dnia każdego miesiąca, lub
jednorazowo po zakończeniu roku za który chcesz uzyskać dofinansowanie.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby otrzymać dodatek/dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii?

O dodatek/dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag, mogą starać się wszystkie osoby których roczny dochód brutto uzyskany w Holandii oraz pozostałych krajach:

– w roku 2013 nie przekroczył kwoty 30.939 EURO,

– w roku 2014 nie przekroczył kwoty 28.482 EURO.

Dodatek do ubezpieczenia możesz uzyskać tylko za te miesiące, w których opłaciłeś składkę na holenderskie ubezpieczenie zdrowotne Zorgverzekering , w pierwszym dniu danego miesiąca.

W tym celu należy zamówić, wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek do holenderskiego urzędu o nazwie Belastingdienst Toeslagen.

Jakie dokumenty są wymagane, żeby załatwić dodatek/dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii ?

Aby otrzymać dodatek/dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii potrzebne ci będą następujące dokumenty:

Twój holenderski numer podatkowy numer SoFi/BSN.
Numer konta bankowego, na który chcesz otrzymać przyznany ci Zorgtoeslag.
Kopia polisy, potwierdzającej zawarcie umowy na ubezpieczenie zdrowotne w Holandii, dotycząca roku za który chcesz ubiegać się o Zorgtoeslag. Jeżeli w danym roku pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy, musisz dołączyć kopie polisy od każdego z nich.Jeżeli nie posiadasz wyżej wspomnianych dokumentów, zwróć się o ich wydanie do swojego pracodawcy lub firmy w której byłeś ubezpieczony.
Kopie 3 ostatnich odcinków z wypłaty – tzw. Salaris z każdej firmy w której pracowałeś(aś) w Holandii, w roku za który ubiegasz się o Zorgtoeslag.Jeśli nie posiadasz takich dokumentów, zwróć się o ich wydanie do swoich pracodawców.
Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego na terenie Holandii, dotyczące roku za który chcesz ubiegać się o Zorgtoeslag.Może to być albo twoja holenderska karta podatkowa Jaaropgaaf/Jaaropgave lub ostatni odcinek z wypłaty – tzw. Salaris, wydany ci przez pracodawcę.

Za które lata można ubiegać się dodatek/dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii?

Teraz można ubiegać się o dodatek/dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii za rok 2013 i 2014.

Termin ubiegania się o Zorgtoeslag za rok 2013 upływa z dniem 31-08-2014.

Jak załatwić dodatek/dofinansowanie do ubezpieczenia w Holandii Zorgtoeslag?

Dodatek/dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii możesz załatwić poprzez kontakt z naszym biurem telefonicznie
+31630384591,
bądź wysławiając e-mail
lukasik@info-pol.eu

Małgorzata Łukasik