Про це набагато легше думати, ніж це є насправді.
Ви можете подумати: «У мене тут є Українські контакти. Я живу і дію в невеликій Українській громаді, яка мене розуміє, і яка мене приймає. Тоді навіщо мені вивчати чужу, важку мову?»
Це є Вашим вибором.
Однак ваші контакти з країною, де ви оселилися, ніколи не стануть інтенсивними або вказуватимуть на причетність. Як наслідок – ізоляція. Яка загрожує як у щоденній взаємодії на роботі, так і поза роботою. У результаті не буде зближення між вами ні голландцями, ні бельгійцями, з якими Вам, безсумнівно, доведеться мати справу.
Голландці та бельгійці очікують, на те що ви інвестуєте в їхню мову, щоб мати можливість висловлюватися – хоча спочатку з великими труднощами. У голландській та бельгійській середній освіті діти завжди навчають англійську мову, але часто також німецьку і, звичайно, у Бельгії, французьку. Щоб мати змогу порозумітися у багатьох частинах світу за допомогою цих іноземних мов. Ці мови називають елементарними і сутнісними.
В Україні останніми роками надається більш цілеспрямована мовна освіта, але нідерландська є малою мовою. Якою фактично володіють і розмовляють дуже мало людей. Однак, якщо ви на довше залишаєтесь у Нідерландах чи Бельгії, знання мови є необхідним. Адже ви хочете, щоб вас зрозуміли. ваш роботодавець або вчитель ваших дітей у школі. Або коли Ви йдете в лікарню, на прийом до лікаря.
Консалтингова фірма Infopol задовольняє потреби багатьох Українців, пропонуючи курси голландської мови під керівництвом сертифікованого вчителя голландської мови. Який також може елементарно висловлюватися Українською мовою. Однак не очікуйте, що під час вечірніх занять багато і довго будуть розмовляти Українською мовою. Оскільки це курс голландської мови, викладач навряд чи буде спілкуватися з вами Українською.
Що потрібно для проходження курсу? Ми можемо коротко завірити про те, що вчитель не може навчити вас голландської мови. Ви повинні зробити це самі. Отже, ви самі вивчаєте голландську мову. Учитель – це ваша рука допомоги, яка допоможе вам розмовляти, читати та писати голландською мовою. Крім того, він викладає ряд речей на папері, щоб ви завжди могли озирнутися на пройдений навчальний матеріал. Ви можете сприяти процесу навчання, проявляючи активну позицію, яка також включає виконання домашніх завдань.
Згодом у групі відбудеться поділ на студентів, які можуть швидко вивчити голландську мову, і тих, кому для цього потрібно трохи більше часу. Залежно від зацікавленості Infopol також дає можливість пройти прискорений курс голландської мови. Але це дуже інтенсивний курс, який, можливо, складатиметься з двох вечорів на тиждень.

Додаткову інформацію надає вам:
Консультаційне бюро Infopol
Malgorzata Lukasik
tel: 0031630384591
E-mail: lukasik@info-pol.eu
www.info-pol.eu

Работать в другой стране, проживать в другой стране. Об этом намного легче думать, чем это есть на самом деле.
Вы можете подумать: «У меня здесь есть украинские контакты. Я живу и действую в небольшом Украинском обществе, которое меня понимает и которое меня принимает. Тогда зачем мне учить чужой, тяжелый язык?»
Это Ваш выбор.
Однако ваши контакты со страной, в которой вы поселились, никогда не станут интенсивными или будут указывать на причастность. Как следствие – изоляция. Она угрожает как в ежедневном взаимодействии на работе, так и вне работы. В результате не будет сближения между вами ни голландцами, ни бельгийцами, с которыми Вам, несомненно, придется столкнуться.
Голландцы и бельгийцы ожидают, что вы инвестируете в их язык, чтобы иметь возможность высказываться – хотя сначала с большим трудом. В голландском и бельгийском среднем образовании дети всегда учат английский, но часто также немецкий и, конечно, в Бельгии, французский. Чтобы иметь возможность найти общий язык во многих частях мира с помощью этих иностранных языков. Эти языки называют элементарными и сущностными.
В Украине в последние годы предоставляется более целенаправленное языковое образование, но нидерландский является малым языком. Которым фактически владеют и говорят очень мало людей. Однако, если вы дольше остаетесь в Нидерландах или Бельгии, знание языка необходимо. Вы ведь хотите, чтобы вас поняли. ваш работодатель или учитель ваших детей в школе. Или, когда Вы идете к врачу в больницу.
Консалтинговая фирма Infopol удовлетворяет потребности многих украинцев, предлагая курсы голландского языка под руководством сертифицированного учителя голландского языка. Который также может элементарно выражаться на украинском языке. Однако не ожидайте, что во время вечерних занятий много и долго будут разговаривать на украинском языке. Поскольку это курс голландского языка, преподаватель вряд ли будет общаться с вами на украинском.
Что нужно для прохождения курса? Мы можем кратко заверить об том, что учитель не может научить вас голландскому языку. Вы должны сделать это сами. Итак, вы сами учите голландский язык. Учитель – это ваша рука помощи, которая поможет вам разговаривать, читать и писать на голландском языке. Кроме того, он выкладывает ряд вещей на бумаге, чтобы вы всегда могли оглянуться на пройденный учебный материал. Вы можете способствовать процессу обучения, проявляя активную позицию, которая также включает в себя выполнение домашних заданий.
Впоследствии в группе состоится разделение на студентов, которые могут более быстро выучить голландский язык, и тех, кому для этого нужно немного больше времени. В зависимости от интереса Infopol также дает возможность пройти ускоренный курс голландского языка. Но это очень интенсивный курс, который, возможно, будет состоять из двух вечеров в неделю.

Дополнительную информацию предоставляет вам:
Консультационное бюро Infopol
Malgorzata Lukasik
tel: 0031630384591
E-mail: lukasik@info-pol.eu
www.info-pol.eu